title

GOD FONDSLEDELSE

 

Sagnlandet Lejre er en almennyttig erhvervsdrivende fond hvis vedtægtsbestemte formål er ‘… at drive et forskningscenter for udførelse af etnologiske, historiske og arkæologiske eksperimenter. Herunder hører gennemførelse af forskningsopgaver og viderebringelse af resultaterne gennem videnskabelige kanaler og aktiv formidling og undervisning til borgerne.’
Alle indtægter anvendes til opfyldelse af dette formål.
Sagnlandet Lejre forholder sig i denne sammenhæng til Komitéen for god Fondsledelses retningslinjer.

Læs om Komitéens arbejde https://godfondsledelse.dk/

Læs bestyrelsens redegørelse her i henhold til ’Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a’