title

VENNEFORENING

 

Bliv medlem af Sagnlandets Venner i Lejre!

 

Sagnlandet venner forår 2009 08

Hverving 50

Årsfest 2008 02

Sagnlandet Lejre har siden etableringen haft en forening af frivillige, der som formål har at udbrede kendskabet til stedet og støtte det enestående arbejde med forskning og formidling, der foregår i Lejre.

Sagnlandets Venneforening er et tilbud til alle, der interesserer sig for ideen og aktiviteterne i Sagnlandet Lejre – for unge og ældre, enlige og familier, erhvervsaktive og pensionister.

Alle er meget velkommen som medlemmer af foreningen. I kan også støtte Sagnlandet ved at bruge det ofte med familie og venner og ved at fortælle andre om det.

Sagnlandets Venner har egen bestyrelse og er struktureret i aktivitetslaug efter tidsperiode eller håndværkstype. Bestyrelsen og laugene sørger for Venneforeningens virke.

Som medlem får du mulighed for at være med i hjælpegruppen i forbindelse med store og små publikumsaktiviteter og vedligeholdelsesprojekter, samt deltage i forskellige arrangementer særligt tilrettelagt for Sagnlandets Venner i Lejre.

 

Medlemskab af foreningen Sagnlandets Venner i Lejre koster 200 kr. for voksne og 100 kr. for børn mellem tre og elleve.

Som medlem af venneforeningen får du:

  • – Gratis adgang til Sagnlandet i hele sæsonen
  • – 10 kr. rabat på billetter til dine gæster (max 6 pr gang)
  • – 20 % rabat på varer produceret i Sagnlandet
  • – Spændende foredrag på årsmødet i marts
  • – Deltagelse i indsats-weekender(forår og efterår) +middag
  • – Invitation til årsfest i august
  • – Tilbud om medlems-arrangementer og udflugter
  • – Nyhedsbreve og medlemsbladene ASK og flyveASK, som udkommer 5-6 gange om året

 

I laugene for de aktive bliver du en del af et hyggeligt historie-interesseret arbejds-fællesskab.

Meld dig ind i Sagnlandets Venner i Lejre

 For de aktive

Har du lyst til at være med til hyggeligt aktivt arbejde sammen med andre, kan du gå ind i et af vores laug eller være med i en arbejdsgruppe. Laugene udfører faste løbende opgaver i Sagnlandets områder, mens arbejdsgrupperne tager større enkeltopgaver. Sagnlandets Venners aktive arbejde for Sagnlandet er organiseret i laug.

Hvad der skal gøres, bestemmes af Sagnlandets områdeledere eller frivilligkoordinatoren som led i Sagnlandets arbejdsplan. På laugsdagene – der aftales internt i de enkelte laug – formidles projektbeskrivelser og fordeles opgaver. Er du medlem, og har du lyst til at være aktiv, kan du se kontakterne her.

Stenalderlauget på bopladsen Athra

Arbejder med formidling og klæder og redskaber fra ertebølletiden (5400-3900 år f.v.t.). Se nærmere på hjemmesiden eller på Facebook i gruppen ”Sagnlandet Lejres Stenalder laug”.

Kontaktperson: Lilith Andersen 2712  32 81,  lilith_gca@hotmail.com

Jernalderlauget i landsbyen Lethra

Arbejder med vedligeholdelse af jernalder miljøet i landsbyen Lethra og offermosen, hegns-fletning, skosyning og meget andet. Se mere på hjemmesiden. Som laugsmedlem kan du få direkte mails fra lauget.

Kontaktperson: Hans Faartoft 2973 3885, hansk4toft@hotmail.com

Vikingelauget på Ravnebjerg

Arbejder med tiden omkring 920. Laugets medlemmer fungerer som omrejsende håndværkere og daglejere. Se mere på hjemmesiden.

Kontaktperson:

Jutta Eberhards, 4642 4950, skoletjenesten@sagnlandet.dk

Havelauget i Harpestrengs Have

Passer Harpestrengs 1200- tals have, farverhaven og haven ved Potteriet. Se mere på hjemmesiden om aktiviteter og udflugter og få direkte mails fra lauget.

Kontaktperson: Birgit Green, birgitgreen@mail.dk

Smedelauget ved de historiske værksteder

Faste laugsdage, 2′ lørdag i måneden og herudover ca. 2 gange om måneden året rundt. Se mere på hjemmesiden og få direkte mails fra lauget. I alder spænder vi fra 14 -74 år.

Kontaktperson: Holger B. Trankjær, holger.trankjaer@gmail.com

Andre kontakter: 

Landbohusene:
Anne Winkel, aer@live.dk

Andre opgaver

Frivilligkoordinator Peter Rahbek Poulsen, prp@sagnlandet.dk
Omfatter blandt andet restaurering af huse, hegnsfletning og hjælp ved arrangementer. Opgaverne annonceres i ASK og flyveASK.