Leder vi efter dig? – Deltidsstilling i økonomifunktion

Sagnlandet Lejre søger en medarbejder, der har indgående kendskab til og er rutineret bruger af Excel og Navision. Du har god erfaring med debitor- og kreditorbogholderi, daglig bogføring og administrativt arbejde i det hele taget. Dit primære arbejdsområde bliver arbejdet med kreditorer. Samtidig trives du med alsidige opgaver, der også omfatter udadvendte funktioner som telefoniske henvendelser, skolebooking mv., der er dagligdag i en turistattraktion og mellemstor virksomhed som SAGNLANDET LEJRE.

Sagnlandet Lejrelandet du må udforske

indgang, maj 2004

Om dig

Du er mødestabil. Du er også et selvstændigt arbejdende, tænkende og serviceminded menneske, der som administrativ økonomimedarbej­der i samarbejde med de øvrige kolleger i administrationen har lyst og evne til at løse opgaver indenfor bogholderi, booking af skoleundervisning, besvarelse af kundehenvendelser på telefon/mail samt diverse ad hoc opgaver.

Du trives på en arbejdsplads med kreative kulturfolk, hvor to arbejdsdage ikke ligner hinanden, og sætter en ære i at hjælpe kollegaer på bedste vis. Du er den heldige ejer af såvel humor som menneskeligt overskud, der gør dig til et positivt menneske og en værdsat kollega. Fagligt er du en velstruktureret praktiker med ordenssans og solid og alsidig administrativ erfaring i bagagen kombineret med flair for udnyttelse af IT og økonomisystemer. Derfor kan du lide at have travlt, samtidig med at du bevarer overblikket og når aftalte deadlines.

Om os

Vores administration består – udover af dig – af to økonomimedarbejdere og en it-medarbejder, der også tager del i de administrative opgaver på kontoret. Vi sidder i et åbent kontormiljø med de glæder og udfordringer, det nu giver.

Sagnlandet er en travl arbejdsplads med en uformel omgangstone og en ambition om at skabe kvalitetsoplevelser og yde god service. Kort sagt: Vi er ildsjæle, der gerne vil gøre en forskel for vores gæster. De består af en skøn blanding af børneinstitutioner, skoler, turister, virksomheder og forskere. Selv er vi en broget flok på i alt ca. 30 årsværk.

Vores forventninger til dig

  • Rutineret bruger af Excel og Navision.
  • Relevant uddannelse og erfaring kombineret med lyst og evne til at sætte dig ind i det, du ikke kan/ved.
  • Mødestabil.
  • Selvstændig og struktureret i dit arbejde.
  • Fleksibel i forhold til opgaver og deadlines.
  • Kan prioritere og bevare ro og overblik i travle perioder.

Vi tilbyder

  • Ansvar og selvstændig tilrettelæggelse af alsidige arbejdsopgaver.
  • Stor kontaktflade til kollegaer, kunder og gæster.
  • Deltidsansættelse på 12 timer ugentligt fordelt efter nærmere aftale.
  • Løn efter aftale og tiltrædelse snarest muligt.

Interesseret?

Send senest tirsdag den 15. august 2017 ansøgning med relevante bilag vedhæftet pr. e-mail mærket ”Økonomimedarbejder” til job@sagnlandet.dk. Yderligere oplysninger: Direktør Lars Holten, tlf. 4642 4940, e-mail lah@sagnlandet.dk. Vi forventer at holde samtaler torsdag d. 24. august.

SAGNLANDET LEJRE – Slangealléen 2 – 4320 Lejre

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

 

SAGNLANDET LEJRE – Slangealléen 2 – 4320 Lejre – www.sagnlandet.dk
SAGNLANDET LEJRE er et VidensPædagogisk AktivitetsCenter og en selvejende erhvervsdrivende fond. Her får børn og voksne viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser. Sagnlandet besøges årligt af 55.000 børn og voksne. Sagnlandet ligger centralt i en kommende Nationalpark Skjoldungernes Land. Hendes Majestæt Dronningen er centrets protektor. Centrets samlede omsætning er ca. 16 mio. kr.