Undervisning i husmandstederne

LANDBOMILJØ 1850 e.v.t

Krikkebjerghuse er Sagnlandets 1800-­tals miljø. Det består af to rekonstruerede husmandssteder: Hørhavehuset og Tystruphuset. Begge de originale huse står i dag på Frilandsmuseet. Til husmandsmiljøet hører husdyr, samt marker og
haver med tidssvarende planter og blomster. I Krikkebjerghuse lever husmandskonen Sørine og hendes naboer, der altid har brug for hjælp til de daglige gøremål og er raske til at få eleverne i gang med at hugge brænde, fodre dyrene, hente vand og koge grød eller kartofler. Sørine fortæller desuden gerne sagn og eventyr og sætter gang i tidens gode
lege.

Landbohusene 13

Varighed: 3 timer fra 10.15 – 13.15. Klassen har to instruktører i rolle som husmandsfolk.

Fælles Mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene dansk, historie, kristendom, hjemkundskab og natur/teknik.
Klassetrin: 0.­-3. klasse.
Antal elever: Max 28
Pris: 2100,- kr.

ÅRETS GANG OG HØJTIDER I KRIKKEBJERGHUSE – PÅSKE, MIDSOMMER, HØSTTID OG JUL I 1850’ERNE

Påske, midsommer, høsttid og jul i 1850erne. Årstidernes skiften og særlige traditioner med påske, midsommer, høst og jul var vigtige for 1800-tallets husmandsfolk i Krikkebjerghuse. Eleverne kommer på besøg hos en husmandsfamilie og inddrages i både hverdagens og højtidernes gøremål og skæve historier. Ved påsketid farves æg med planter, og der leges gamle påskelege. Til midsommer bindes midsommerkransen, og der brygges helbredende drikke. I sensommeren skal der høstes til høstgilde, og ved juletid sørges der ekstra godt for grisen og nissen. Hele året skal der fodres dyr, tilberedes mad over åben ild og hentes vand med åg. Dagen slutter altid af med et fælles måltid og en god historie i den hyggelige husmandsstue, hvor erfaringer, viden og oplevelser deles.

landbobrændehugning

Varighed: 3 timer fra 10.15 – 13.15. Klassen har to instruktører i rolle som husmandsfolk.
Fælles Mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene historie, hjemkundskab, sløjd, håndarbejde og kristendom
Klassetrin: 0. -­ 6. klasse.
Antal elever: Max 28
Pris: 2100,- kr.

HUSMANDSBØRN I 1850’ERNE

I dette forløb kan eleverne komme tæt på forskellige husdyr og opleve børns hverdagsliv med arbejde og leg i 1850erne.
Eleverne vil også på levende vis møde husmandskonernes folketro med Hyldemor, Mosekonen og nissen på loftet.
Pigerne bliver lært op i at lave mad på det gamle ildsted,
og i hvordan uld fra får kan ende med at blive til fine kjoler.
Drengene går i huggehuset, hvor der snittes, saves og hugges
brænde. Når maden er færdig, samles alle rundt om langbordet
til et fælles måltid i den stemningsfulde bondestue. Her
fortæller husmandskonen forunderlige historier fra livet på
landet i gamle dage.

Landbohusene 2012 049

Varighed: 1½ time. Klassen har én instruktør i rolle som husmandskone.
Fælles Mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene dansk, historie og idræt.

Klassetrin: 0.­-6. klasse. Forløbet bliver tilpasset alderssvarende
Antal elever: Max 25
Pris: 1.150 kr.

LEG OG FORTÆLLING I 1850’ERNE

I dette forløb kommer eleverne tæt på forskellige husdyr og
får en oplevelse af børns hverdagsliv med arbejde og leg i
1850erne. Rammen er Krikkebjerghuses, to små husmands­
steder med husdyr og marker.
Dyrene skal fodres, der leges gamle lege og i den stemnings­
fulde bondestue fortæller husmandskonen forunderlige sagn og
historier fra livet på landet i gamle dage.