Undervisning i jernalderlandsbyen

JERNALDERMILJØ 200 f.v.t - 200 e.v.t

Jernalderlandsbyen Lethra er en rekonstruktion af en mindre landsby fra tiden mellem år 200 f.v.t.­ – 200 e.v.t Eleverne oplever en rejse 2000 år tilbage i tiden, hvor jernalderfolket i Danmark lever i små høvdingesamfund, mens Kejser Augustus hersker i Romerriget.

Klassen bydes velkommen i et bondesamfund, med beboelseshuse, et vævehus, en træsmedje og en smedje med jernudvindingsplads. Der er flere små bygninger, dyrkede marker, overdrev, en stemnings­ fuld offermose og en gravplads. Flere af landsbyens beboere har stiftet bekendtskab med romerne på godt og ondt. Som øjenvidner kan de berette om deres oplevelser.

 

Varighed: 3 timer, kl. 10.15-13.15. Klassen har to instruktører, som arbejder i roller som jernalderfolk.
Fælles mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene historie, dansk, madkundskab. Historiekanon: Kejser Augustuss.
Klassetrin: 3. – 6. klasse. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Antal elever: Max 28 

Pris: 2.100 kr.

EN DAG I LETHRA

Eleverne bydes velkommen til jernalderlivet omkring år 0 e.v.t. Praktiske aktiviteter, små optrin og fortællinger giver et bud på, hvordan hverdagen i jernalderen kan have formet sig. Tilberedning af et måltid mad og håndværksaktiviteter bringer jernalderen ind under huden på eleverne. Den hjemmelandsby, som jeres klasse kommer fra, er ramt af hungersnød. For at vende ulykken derhjemme, er I rejst til Lethra og medbringer gaver til Lethras beboere og frugtbarhedsgudinden Nerthus. Landsbyfolket sætter jer i gang med forskellige arbejdsopgaver. Det kan være, at bonden, pottemageren, væveren eller smeden og deres familier har brug for jeres hjælp, lige den dag I kommer. Der arbejdes hårdt i fællesskab, og Lethras beboere hjælper jer med at gennemføre en offerceremoni i Offermosen. Der er ofte to forskellige klasser, der besøger landsbyen samtidig. Halvdelen af klassen arbejder med at holde hus. De tilbereder mad på jernaldermanér over åben ild i et af husene. Den anden halvdel af eleverne arbejder med forskellige håndværks- og landbrugsaktiviteter afhængigt af vejr og årstid. Eleverne bruger værktøj og er med i forskellige arbejdsprocesser. Efter ofringen bliver alle bænket i langhuset. Maden spises i fællesskab som små smagsprøver, og erfaringer, viden og oplevelser bliver udvekslet.

Varighed: 3 timer, kl. 10.15-13.15. Skal bookes til 2 klasser, der kører parallelle forløb. Hver klasse har en formidler i dragt og rolle.
Fælles mål: Forløbene understøtter Fælles Mål i fagene dansk, historie og kristendom. Historiekanon: Kejser Augustus.

Klassetrin: 4.­-7. klasse. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Antal elever: Max 28 

Pris: 4.200 kr.

GUDERNES GAVER

Arkæologiske fund og historiske kilder bevidner, at vores forfædre har fortaget sig kultiske handlinger. Men hvordan det er forgået, kan vi kun gisne om. Tidsvidner i dragt og rolle fra to tidsaldre giver deres bud på det og gelejder jer på en tidsrejse, hvor I får den åndelige og mentale side helt under huden. Dette forløb er for 2 klasser, og bringer jer tilbage til jernalderen og vikingetiden. Sammen laver vi fire nedslag, der belyser forskellige aspekter om emnet ofring. I kommer på besøg i et jernalderhus med fokus på jernalderfolkets dagligdag omkring ildstedet, deres husguder og særlige forhold, der har reference til arkæologiske fund. I Lethras offermose oplever I jernalderens kultsted og udfører et offerritual. Her bliver I klogere på, hvorfor man ofrer og lærer noget om frugtbarhedsritualer, guder og gudinder. Seancen bliver belyst gennem Tacitus beretninger, den første kendte etnografiske beretning eller oplysningsværk for Romerriget, hvori Germanerne beskrives. I skibssætningen, som er en rekonstruktion fra Gl. Lejre fra vikingetiden, kan I høre stenenes fortælling om dødsriget og prøve kræfter med vikingers idrætsleg ”Skibet sejler mod døden eller mod livet” og udbringe en fælles brageskål til fremtidens bedrifter. På Ravnebjerg er der en fortælling om dødsguden Odin, og der bliver gennemført et blot (offerceremoni) ved Gudehorgen. Her har Ravnebjerg levendegjort den retslærte Ahmad Ibn Fadlans beskrivelse af et offersted ved Volgaområdet.

Varighed: 2 timer, kl. 10.15-12.15 eller kl. 12.30-­14.30. Klassen har én instruktør i rolle som jernaldermand.
Fælles mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene dansk, historie, geografi og kristendom. Historiekanon: Kejser Augustus.
Klassetrin: 3.­-6. klasse. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Antal elever: Max 28 

Pris: 1.375 kr.

MØD EN GALLISK FLYGTNING FRA ROMERRIGET

Mød Jarund, med føde¬navnet Laurentius i landsbyen Lethra. Som flygtning fra stammen Allobrogerne, fra Østgallien i de nordlige franske Alper, tilhørte han i forhold til Romerriget et af de mest indflydelsesrige folkeslag i jernalderens Europa. Jarund ankom til Lethra omkring år 0. På en lille vandretur fortæller han om Kelternes og Germanernes verden under romernes indflydelse. Om kelterne, der ekspanderede op gennem Europa og prægede hele området. Er det mon rigtigt, at de ofrede og halshuggede mennesker? Hvad bragte Jarund hertil, hvem mødte han på sin vej, og hvordan blev han modtaget? Hvordan kom han frem, og hvor lang tid tog hans rejse? Sammen med Jarund finder I svarerne. I mærker ilden knitre og blive klogere på Jarunds fjender, det romerske Imperium og Kejser Augustus. I kommer også til at tale om jeres tanker omkring hans situation, og på hvilken måde den adskiller sig fra nutidige flygtninges. Ved afslutningen i offermosen hører I om kelternes guder, offerpladser og -ritualer.