Undervisning på vikingemarkedspladsen

VIKINGEMILJØ 920 e.v.t.

Besøg Vikingemarkedspladsen Ravnebjerg

Eleverne begiver sig på en tidsrejse til årene omkring 920 ­ en brydningstid, før Jellingstenen blev rejst og før danerne blev kristne. Der er en begyndende statsdannelse og en verden, der åbner sig fra nær og fjern. Undervisningen giver eleverne indtryk af et vikingemiljø, hvor hverdagslivet krydres med besøg fra fjerne egne. I kommer som fostersønner og fosterdøtre til Ravnebjerg og deltager i små optrin omkring handelsaktiviteter, omgangsformer, tro og magtforhold. Instruktørerne arbejder i roller som vikinger. Klassen bliver delt i en pige­ og drenge­ gruppe.

Ravnebjerg tilbyder dagsforløb af enten 1½ eller 3½ times varighed og lejrskoleophold med op til fire overnatninger.

Al madlavning foregår efter anvisning udendørs over bål og i lerovne.
I tilknytning til vikingeområdet Ravnebjerg findes Multihuset med køkkenfaciliteter til forråd, køleskab, elkedel og kaffemaskine, samt toiletter, omklædningsrum og bad.

Ved booking med overnatning vil I ca. en måned inden jeres besøg få tilsendt praktiske oplysninger om opholdet.

Vikingeområdet Ravnebjerg er åbent for ophold, også når resten af Sagnlandet Lejre er lukket. Det er muligt at tilmelde sig to år frem.

 

Markedspladsen

Markedspladsen er indrettet som en handelsgade omgivet af en smedje og store sove­ og arbejdstelte indrettet med bænke, kister og masser af værktøj og husgeråd – alt sammen kopier af fund fra vikingetiden. Ved køkkenteltet findes vaskeplads, ildsteder og ovne.

På Markedspladsen indkvarteres I i to store telte på et blødt sengeleje med ris, halm, halmmåtter og skind.
I er rejsende vikinger med handel, håndværk og madlavning i centrum for forløbet.

Pigerne arbejder ved køkkenteltet med mad og små sysler. Drengene arbejder i smedjen eller i træsmedeteltet.
I rolle som „omrejsende håndværkere og handelsfolk“ bliver
I måske budt på et festmåltid hos de „fastboende vikinge­ bønder“ på Gården. Så vil de nok til gengæld med glæde komme til marked hos jer, hvor I kan falbyde jeres egne medbragte varer. Det er en god ide, at give guderne en gave på offerstedet, før handlen begynder.

 

Vikingepladsen 433

Vikingepladsen 353

 

Varighed
Ankomstdag kl.10 – afrejsedag kl.14. på de kortere forløb fra 1-3 døgn.
Ankomstdag kl.10-afrejsedag kl. 12 på forløbet med 4 døgn.
Klassen har to instruktører, som arbejder i rolle og dragt som vikinger.
Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene historie, madkundskab, håndværk og design, dansk og samfundsfag. Historiekanon Jellingmonumenterne.

Klassetrin
Bedst 3. -6.klasse.
Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver. Maks. 28 elever og 2-3 voksne.

Ved booking med overnatning vil I ca. en måned inden jeres besøg få tilsendt praktiske oplysninger om opholdet.
Al madlavning foregår efter anvisning udendørs over bål og i lerovne. I tilknytning til vikingeområdet Ravnebjerg findes Multihuset med køkkenfaciliteter til forråd, køleskab, elkedel og kaffemaskine samt toiletter, omklædningsrum og bad.

Vikingeområdet Ravnebjerg er åbent for ophold, også når resten af Sagnlandet Lejre er lukket. Det er muligt at tilmelde sig to år frem.

LEJRSKOLE PÅ VIKINGEMARKEDSPLADSEN RAVNEBJERG

Markedspladsen Ravnebjerg er indrettet som et stort teltområde, som danner ramme om en handelsgade med et smede og et huggetelt, store og mindre sove- og arbejdstelte, indrettet med bænke, kister og masser af værktøj og husgeråd – alt sammen kopier af fund fra vikingetiden. Ved køkkenteltetene findes vaskeplads, ildsteder og ovne.

Der er plads til 2 klasser ad gangen. Er I heldige, er der på samme tid en anden skoleklasse på pladsen, der også er på lejrskole. Der vil blive afholdt fælles aktiviteter, krigertræning og tuskhandel, og måske byder I hinanden på et måltid mad, så I kommer til at lære hinanden at kende i løbet af ugen. Der kommer måske også en klasse, der er på dagsbesøg og andre af Sagnlandet Lejres gæster, der er nysgerrige på, hvad I laver. Det giver jer en god mulighed for at omsætte den viden og erfaring, I har erhvervet jer, til andre.
Jeres ophold varer fra 1 døgn til op på 4 døgn. I kan booke to eller 3 formidlere til jeres forløb.

I er rejsende vikinger med handel, håndværk, krigertræning og madlavning som omdrejningspunkt .
Pigerne arbejder ved køkkenteltet med mad og små sysler. Drengene arbejder i smedjen eller i træsmedeteltet.
Alle måltider tilberedes og spises ved køkkenteltet.
Ved køkkenteltene, der er placeret i hver deres ende af pladsen, ligger der sovetelte i forskellige størrelse. Jeres klasse sover enten i flere mindre eller i 2 store sovetelte, der er indrettet med et dejlig sengeleje af ris, halm, skind eller tykke uldtæpper som liggeunderlag. Soveposer har I selv med og Ravnefolket har uldtæpper, hvis det skulle være lidt råkoldt.

Ankomstdagen
Er den dag, hvor I finder jer tilrette i jeres nye hjem. I bliver budt velkommen, der er en rundvisning, en sikkerhedsinstruktion, spisning af jeres madpakke, skift til vikingetøj, en lærersamtale, båltændning, brændehugning, små og store sysler og hjælp til aftensmaden.
På de øvrige dage er der undervisning fra 9.30-15.30. Her har jeres formidlere lavet et program, som I hører nærmere om, når I kommer ved lærersamtalen.

Madlavning
Pigerne arbejder ved køkkenteltet og tilbereder et måltid mad på vikingemanér over bål eller i forskellige lerovne. Vi bruger de samme ingredienser og krydderier som vores forfædre. Gruppen er værtsfolk for resten af klassen. Det kræver en stor indsats at mætte en hel klasse. Er der sendt gæstebud til markedspladsen, er gruppen også vært for de rejsende. Også her kan man øve sig i at være både en god vært og en god gæst.

Håndværksaktiviteter
Her arbejdes i smedeteltet med forskellige metaller som jern eller tin. Blæsebælgen skal passes, og jernet skal smedes, mens det er varmt. Er I i huggeteltet, arbejdes der i træ med økser, knive og huljern. I lærer meget om håndtering og brug af værktøj, arbejdsprocesser og samarbejde, og I får respekt for fortidens håndværkere. Måske skal der flettes hegn, brænde skal hugges og hegnspæle spidses til. Hvem ved, om der også bliver tid til at sætte nogle vikingelege i gang.
Eftermiddagsaktiviteter
I kan fortsætte jeres forskellige sysler, I har påbegyndt om morgenen. Er der en anden klasse på besøg på markedspladsen, skal der afsættes tid til at mødes med de fremmede, til at handle, at lave krigertræning sammen, at lave fælles lege og til at få nye frænder(venner). Der er også mulighed for at få en guidet tur i resten af Sagnlandet Lejre. Er der efter en ”hård” arbejdsmorgen brug for at lege, slappe af eller for at være sig selv om eftermiddagen, skal der selvfølgelig være plads til det.

Om aftenen
Efter at Ravnefolkene er draget af sted, har I området for jer selv. I må gå på opdagelse i hele Sagnlandet Lejre, lege vikinger, dyste, se til vores dyr, sørge for jeres aftensmad, sejle i stammebåde efter aftale, vaske op, holde bål, spille hnefatafl, fordybe jer i de ting, I er startet med, sørge for underholdning, hugge brænde, synge sange, høre historier, tælle stjerner, høre på nattelyde og selvfølgelig også sove efter en lang og hård arbejdsdag i vores dejlige telte.

På afrejsedagen
Er det tid til oprydning og rengøring, hvor I gør klar til, at der er igen er fine forhold til de nye rejsende, der kommer ugen efter. Der er en opsamling af det, I har oplevet og erfaret, og så er det farvel og tak for denne gang.
Rejser I kl.14, kan I, derudover på afrejsedagen, nå at arbejde med små håndværkssysler i løbet af formiddagen, og I kan lave frokosten.

 

Vikingeplads, smedie

Varighed: 3 timer, kl. 10.15 ­-13.15. Klassen har to instruktører, som arbejder i roller som vikinger. 
Fælles Mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene historie, hjemkund­skab, sløjd, dansk og håndarbejde. Historiekanon: Jellingmonumenterne.
Klassetrin: 3. – 6. klasse. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Antal elever: Max 28
Pris: 2.100 kr.

EN DAG SOM VIKING

Eleverne bliver budt velkommen på Markedspladsen eller på Gården og deltager i livet som rejsende eller som fastboende viking. Der er mange gøremål, der skal ordnes. Pigerne tilbereder vikingemad på bål og gør sig nyttige med små sysler. Drengene arbejder med brændehugning og forskelligt vikingehåndværk, afhængig af årstiden og vejret. Der er måske oven i købet tid til små vikingespil og lege og en god fortælling. Forløbet afsluttes med en vikingefrokost hvor også erfaringer og oplevelser deles.

Vikingeplads 33

Varighed: 1½ time kl. 10.15 ­-11.45 eller kl. 12.15-13.45. Klassen har én instruktør i rolle som viking.
Fælles Mål: Forløbene understøtter Fælles Mål i fagene idræt, dansk og historie.
Klassetrin: 3.­- 5. klasse. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Pris: 1.150 kr.

VIKINGERNES IDRÆT

At møde verden var vikingernes vilje. De rejste ud på togt som handelsfolk, som opdagelsesrejsende og som voldelige erobrere og overfaldsmænd. For at rejse ud i verden skulle man tilegne sig forskellige færdigheder. Men hvad skulle der til, for at man kunne færdes og begå sig i fremmede egne? Det giver vikingernes idrætsbegreb, der er kendt fra den norrøne litteratur, et bud på, og det gælder både fysiske og åndelige færdigheder. Leg var i vikingetiden ikke forbeholdt børnene. Leg blev udført af både voksne og børn og ikke som tidsfordriv. Børn kunne træne de færdigheder, de ville få brug for som voksne, enten i arbejdet eller i kampsituationer. De voksne kunne dygtiggøre sig gennem øvelse i de færdigheder, de ville beherske. Hør historier om vikingernes idrætsbegreb og se, om I kan hamle op med dem i leg og dyst, som holmgang og skjaldevers.