Undervisning på stenalderbopladsen

JÆGERSTENALDERMILJØ 13.000-6.000 f.v.t
Jægerstenalderen er den længste periode i Danmarks oldtid.
Sagnlandets stenalder­boplads Athra rummer to miljøer fra jægerstenalderen. Miljøerne afspejler livet fra Nordens første pionerer op til en tid, hvor jægerstenalderfolket skulle tage stilling til, om de ville bosætte sig og udvikle sig til et bondesamfund. En skelsættende tid.
Athra ligger ved en af Sagnlandets mange søer. På den ene side af søbredden holder de første jægere og samlere i Norden til, altid på vandring efter jagtvildt og planteføde. Mød her et nomadefolk, der har indrettet en midlertidig jagtlejr. De har brug for at have et skjul til natten og en mulighed for at tilberede sig et måltid mad. På den anden side af søen, på den skovklædte søbred, er der skabt en sommerboplads for et lille familiesamfund fra Ertebøllekulturen omkring 4000 år f.Kr. Bopladsen rummer to hytter, en bro til stamme både, en åben grav, ildsteder, sydegruber, en køkkenmødding og efterladenskaber fra flinthugning, garvning og andet arbejde. Vi tilbyder undervisning i begge områder, samt et undervisningstilbud der favner begge områder.

 

Stenalder 04

Varighed: 3 timer, kl. 10.15­-13.15. Klassen har to instruktører, som arbejder i roller som stenalderfolk. 
Fælles mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene fagene historie, samfundsfag, geografi, dansk, hjemmekundskab.
Klassetrin: 3. klasse og opefter. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Antal elever: Max 28 
Pris: 2100,- kr.

DE FØRSTE JÆGERE I DANMARK

I ældre jægerstenalder fandtes der få jæger- og samlergrupperinger, der vandrede rundt efter jagtvildt og planteføde. De var nomadefolk, og derfor opholdt de sig ikke længe samme sted og
vendte sjældent tilbage dertil. Stenalderjægerens mobilitet genspejles her i landet i mange isolerede
fund af genstande og spor efter mere eller mindre kortvarige ophold. Arkæologer skelner mellem
forskellige kulturer. Fra jagt udelukkende på tundraens rensdyr i Brommekulturen (ca.12.500-
9.000 f.Kr.) til udforskningen af de dybe skove i Maglemose- og Kongemosekulturen (ca. 9.000-5.400 f.Kr.) lærte stenalderjægeren at tilpasse sin flintteknologi til forskellige jagtmetoder og daglige behov. I kan være med til at gå i stenalderjægerens fodspor. Forløbet bringer eleverne igennem landskabshistorien fra efter-istidens tundra til den tidligste skovvækst i Danmarks forhistorie. Klassen er i undervisningsforløbet delt i 2 grupper. Eleverne kan opleve og sammenligne forskelle på efter-istidens levevis og yngre jægerstenalders materielle udfoldelse gennem flintteknologi og bearbejdning af træ. Aktiviteter som ildslagning, flinthugning, træsnitning og skydning med kastetræ, buer og pile bliver afprøvet, før eleverne samles om en smagsprøve for at udveksle oplevelser, viden og erfaringer.


Stenalder 46

Varighed: 3 timer, kl. 10.15-­13.15. Klassen har to instruktører, som arbejder i roller som stenalderfolk.
Fælles mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene historie, samfundsfag, geografi, madkundskab. Historiekanon: Ertebøllekulturen.
Klassetrin: 3. klasse og opefter . Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Antal elever: Max 28
Pris: 2100,- kr.

EN DAG SOM STENALDERFISKER I ERTEBØLLEKULTUREN

Ertebøllekulturen er den yngste periode i jægerstenalderen. Praktiske aktiviteter, fortællinger og små optrin giver eleverne en fornemmelse og indlevelse i livet i Ertebøllekulturen, hvor kosten hovedsageligt bestod af fisk og havets skalog pattedyr. Det var en skelsættende tid, hvor leveformen forandrede sig fra jæger, fisker og samler samfund til fastboende grupperinger. Eleverne arbejder med kvindegerning og mandearbejde. De stifter bekendtskab med stenalderens billedverden og færdsel i datidens natur med mange farvand og vandveje. Pigerne samler, alt efter årstiden, bær og urter og tilbereder dagens måltid på bålet. De bruger de første kogekar i keramik, der findes i Norden. Pigerne binder snor af lindebast til fiskenet og kan eventuelt hjælpe med at skrabe skind og flette fiskegærde. Drengene samler brænde, fletter fiskegærde, skyder med bue og pil og afprøver lyster. Alle arbejder med eller i flint, og får evt. mulighed for at sejle i stammebåd for at placere fiskegærdet, hente fiskeruser ind på bredden mm. Klassen spiser det tilberedte mad sammen, erfaringer udveksles og oplevelser deles.

Stenalder 2013 21

Varighed: 2 timer kl. 10.15­-12.15 eller 12.30-14.30. Klassen har én instruktør i rolle som stenaldermenneske.
Fælles mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene historie, natur og teknik, geografi. Historiekanon: Ertebøllekulturen.
Klassetrin: 3. -­ 6. klasse. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.
Antal elever: Max 28
Pris: 1375,- kr.

FRA ISTIDSJÆGEREN TIL DE FØRSTE SKOVBRUGERE

Mød Nordens første pionerer på en fantastisk rejse igennem 10.000 års forhistorie. Stift bekendtskab
med stenalderlivet, som arkæologer betegner som Brommekultur (ca.11.000 f.Kr.), Maglemosekultur (ca. 7.000 f.Kr.) og Ertebøllekulturen (ca.4.000 f.Kr.), hvor hasselkæppe blev dyrket for første  gang. Besøg vores stenaldermiljøer og vandr sammen med et stenaldermenneske igennem Danmarks forhistoriske landskaber og bopladser. Oplev et landskab, der minder om senistidens tundra og oplev kontrasten til den frodige løvskov, med tilhørende planteog dyreliv og andre materielle ressourcer. Hør historierne om jagt på rensdyr og hjorte og om fiskefangst. Se forskellene på jagt- og fiskeudstyr, madlavningsgrej og flintredskaber på tværs af den længste periode i Danmarks oldtid. Er der tid, kommer I også til at prøve at arbejde med flint, snitte i træ med en flintekniv, slå ild og flette lindebastsnor til fiskenettet.