Agnes – En stemme i samfundet

1800-tallet - Landbohusene Krikkebjerg Huse