Udeaktiviteter i Sagnlandet

Med øje på de pædagogiske læreplaner er der i Sagnlandet Lejre tilrettelagt en række aktiviteter, som I kan udføre på egen hånd. Børnene kan ride en tur på kæphest, lege med ord eller bruge samtalekurven om sanserne. Materialerne til aktiviteterne er klar til brug, når besøget er bestilt.

Datoer: Primo maj til Ultimo September
Aldersgruppe: Børnehavebørn
Antal: Max 10 børn
Pris: Entrepris

Hele året rundt er Sagnlandet Lejre åbent for børn og deres pædagoger, hvis de vil bruge én af vore udeaktiviteter. Bliver kæphestene bestilt, står en flok fine heste parat til at tage deres små ryttere rundt i landskabet, op og ned af bakker og ind i skoven. Er valget faldet på leg og ”bevæg dig med ord”, står en kurv med en række plancher til brug i landskabet klar. Her kan I blandt andet øve jer i at bruge forholdsord. Er det sansekurven, der er bestilt, kan turen gå over stok og sten, mens der undervejs bliver prøvet og talt om at føle, se og høre, hvad der rør sig i naturen. I kurven er der bl.a. sten og skind og andre genstande, I kan samtale om. For at få fuldt udbytte anbefales deltagelse i Sagnlandets kurser for pædagogisk personale daginstitutioner.

Varighed:  5 timer. Klassen har to instruktører
Målgruppe: STX og HTX
Antal Elever: Max 26 og 2 lærere
Pris: 2500,- kr.

RÅSTOF- OG RESSOURCEUDNYTTELSE GENNEM TIDEN

Vi tilbyder et tværfaglige forløb, hvor en række danske råstoffer, deres oprindelse og forekomst samt deres anvendelse fra stenalderen helt op til i dag blive belyst. Der arbejdes både praktisk og teoretisk med emnerne. Der kan vælges mellem to emner: Flint eller træ, skov og tørv. Flint og træ har gennem tiderne haft deres plads i kulturen. Fra stenalderens flintflækker til dagens it-teknologi er flint et væsentligt råstof. På samme måde har træ og tørv spillet en stor rolle op gennem tiden. Forløbene foregår som en blanding af praktiske og håndværksmæssige aktiviteter, samtaler og guidede ture gennem Sagnlandet Lejre. I forløbet om flint behandles bl.a. flintens dannelse og forekomst, ogeleverne får lejlighed til at bruge gamle teknikker, hvor flint indgår. I forløbet om træ bliver skovens historie gennemgået og forskellige træ-orienterede håndværk afprøvet. Undervisningsforløbene retter sig primært mod fagene Teknologihistorie og Teknologi, men kan også inddrages i HTX-fagene biologi, idéhistorie og samfundsfag samt geovidenskab. Undervisningsforløbene er tværfaglige og understøtter HTX-uddannelsens formål.

Varighed:  2 timer fra 10.15 – 12.15. Klassen har en instruktører
Klassetrin: 4. – 6. klasse. Forløbet tilrettelægges alderssvarende
Antal Elever: Max 28.
Pris: 1300,- kr.

ALLE TIDERS MAD PÅ TVÆRS AF DE HISTORISKE MILJØER

På denne aktiverende tur til Sagnlandet Lejres keramikværksted og de historiske miljøer får I overblik over forskellige tidsaldre. Vi roder i stenalderens køkkenmødding og ser på knogler, tænder,  rekonstruktioner af koge-, og spisegrej og endda levende dyr. Vi hører fortællinger om vores forfædres madvaner, smager på spiselige planter og urter og hører om arkæologernes detektivarbejde, når de undersøger, hvad vore forfædre har spist. Samtidig kan I blive klogere på de forskellige spisemønstre, som datidens folk har valgt, der har gjort, at både du og jeg er blevet til. En rigtig succes -historie!
I slutter i båldalen, hvor I har mulighed for at grutte korn, bage jernalderkiks og kærne smør. Har I en luns kød med, kan I stege det på bålet.