Undervisning på tværs

Båldalen 27
Varighed: 1½­ timer. Gruppen har én instruktør, der sætter jer i gang med aktiviteterne.
Fælles Mål: Aktiviteterne understøtter pædagogiske læreplaner samt Fælles Mål i fagene natur og teknik, historie, dansk, hjemkundskab og idræt.
Aldersgruppe: Børnehavebørn samt 0. – ­ 10. klasse.

BÅLDALEN

Midt i Sagnlandet finder man Båldalen. Her ligger et oldtidseksperimentarium, hvor I kan prøve kræfter med fortidens teknikker! Et aktivitetsområde, hvor børn og voksne bliver budt velkommen af en instruktør,  der giver en introduktion til området og de forskellige aktiviteter. Husk at booke tid På hverdage skal grupper booke tid i Båldalen i forvejen, da man ellers ikke kan forvente, at der er plads.

Båldalen Oldtids eksperimentarium
Der bliver sat forskellige arbejdsprocesser i gang ­ fra jord til bord og fra gnist til bål. I kan hugge i træstammer med jernalder økser, grutte korn til mel på oldtidens gruttesten og afprøve, hvor gode I er til at anvende ildens magi ved at ”slå ild” med ildstål, flint og fyrsvamp eller ved hjælp af ildbor. Det gruttede mel skal ikke gå til spilde, så I kan hygge jer omkring områdets bålpladser og bage jeres egne jernalder­kiks. Endelig kan I sejle en tur på Båldalssøen i stammebåde, udhugget som det er blevet gjort helt tilbage i stenalderen og op gennem tid. Det kræver balance og samarbejde. Desuden kan I lave små venskabelige dyster i at gå holmgang med uldposer og afgøre, hvem der er bedst til at trække tov. Er I blevet sultne, kan I låne et sæt pander og købe pandekage­dej i Sagnlandets kiosk. Har I selv en luns kød med eller vil I riste brød og pølse er instruktørerne behjælpelige med at skaffe bål og stegerist. Brød og pølser kan også købes i kiosken.

OL event 2012 11

Fælles Mål:Aktiviteterne understøtter pædagogiske læreplaner. Datoer: 19. august ­ 13. december 2013 og
3. februar ­ 20. juni 2014.
Aldersgruppe: Børnehavebørn.
Antal: 10 børn.

UDEAKTIVITETER I SAGNLANDET LEJRE

Med øje på de pædagogiske læreplaner er der i Sagnlandet Lejre tilrettelagt en række aktiviteter, som I kan udføre på egen hånd. Børnene kan ride en tur på kæphest, lege med ord, eller bruge samtalekurven om sanserne. Materialerne til aktiviteterne er klar til brug, når besøget er bestilt.

Hele året rundt er Sagnlandet Lejre åbent for børn og deres pædagoger, hvis de vil bruge én af vore udeaktiviteter. Bliver kæphestene bestilt, står en flok fine heste parat til at tage deres små ryttere rundt i landskabet, op og ned af bakker og ind i skoven. Er valget faldet på leg og ”bevæg dig med ord”, står en kurv med en række plancher til brug i landskabet klar. Når det er sansekurven, der er bestilt, kan turen gå over stok og sten, mens der undervejs bliver prøvet og talt om at føle, se og høre, hvad der rør sig i naturen. I kurven er der bl.a. sten og skind.

'Harpenstrengs Havde' (Middelalderurtehave

Varighed: 1½ ­ 2 timer i Sagnlandet. Datoer: 19. august ­ 11. oktober 2013 og 19. maj ­ 20. juni 2014.
Fælles Mål: Forløbene understøtter Fælles Mål i fagene biologi og historie.
Aldersgruppe: 7. -­ 10. klasse, STX, HTX.

HENRIK HARPENSTRENGS HAVE

Brug Sagnlandet som klasserum. Harpestrengs have er en rekonstruktion af middel alderlægen Henrik Harpestrengs
urte have, som han benyttede i sin egenskab af livlæge for Erik Plovpenning. Det er en middel alderlæges plantesamling. I 1200-­årene systematiserede læger og botanikere planterne efter deres helbredende egenskaber.

Læreren gennemfører forløbet på egen hånd. Skoletjenesten har udarbejdet et undervisningsmateriale, som kan bruges i arbejdet med emnet. I forløbet stifter eleverne bekendtskab med en række urter, som de skal prøve at klassificere i grupper. Gennem diskus­sioner i elevernes arbejdsgrupper vil forskellige klassifikations­systemer komme på tale og bl.a. Linnés system kan omtales. Også nutidens genetisk baserede klassifikation kan inddrages.
Undervisningsmateriale kan hentes på www.skoletjenesten.dk

Stenalder 30

Varighed: 6 timer. Klassen har 2 instruktører.
Målsgruppe: STX og HTX.
Antal elever: Max 26 elever og 2 lærere.

RÅSTOF OG RESSOURCEUDNYTTELSE GENNEM TIDEN

Tværfaglige forløb, hvor en række danske råstoffer, deres oprindelse og forekomst samt deres anvendelse fra stenalderen helt op til i dag bliver belyst. Der arbejdes både praktisk og teoretisk med emnerne. Der kan vælges mellem to emner: flint eller træ, skov og tørv. Flint og træ har gennem tiderne haft deres plads i kulturen. Fra stenalderens flintflækker til dagens it­teknologi er flint et væsentligt råstof. På samme måde har træ og tørv spillet en stor rolle gennem tiderne. Forløbene foregår som en blanding af praktiske eller håndværksmæssige aktiviteter, samtaler og guidede ture gennem Sagnlandet Lejre. I forløbet om flint behandles bl.a. flintens dannelse og forekomst og eleverne får lejlighed til at bruge gamle teknikker, hvor flint indgår. I forløbet om træ bliver skovens historie gennemgået og forskellige træ­orienterede håndværk afprøvet. Undervisningsforløbene retter sig primært mod fagene Teknologihistorie og Teknologi men kan også inddrages i HTX-fagene biologi, idéhistorie og samfundsfag samt geovidenskab. Undervisningsforløbene er tværfaglige og understøtter HTX-uddannelsens formål.